Thông báo: Vòng loại online cấp trường đã kết thúc vào lúc 20h30 ngày 10/10/2019.

  THÔNG BÁO SỐ 5 DANH SÁCH KHEN THƯỞNG VÀ TỔ CHỨC VÒNG CHUNG KẾT HỘI THI HỌC SINH, SINH VIÊN THÀNH PHỐ VỚI PHÁP LUẬT Năm học 2019 - 2020

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC ĐỘI VÀ CHUNG KẾT– BẢNG A

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC ĐỘI VÀ CHUNG KẾT– BẢNG B VÀ KỊCH BẢN TỔ CHỨC CHUNG KẾT HỘI THI

  Phân công nhân sự chương trình HỘI THI PHÁP LUẬT TPHCM ngày 25/10/2019

  THÔNG BÁO SỐ 3: Về việc Tổ chức vòng chung kết Cụm bảng A Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 – 2020

  Thông báo: Về việc Điều chỉnh, bổ sung Danh sách Trường vòng Bán kết - Bảng B Hội Thi “Học sinh, sinh viên Thành phố với Pháp luật” năm học 2019- 2020

  BỘ CÂU HỎI THAM KHẢO VÒNG BÁN KẾT – BẢNG B Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 – 2020

  THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC VÒNG BÁN KẾT – BẢNG B

  THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc Tổ chức vòng chung kết cấp quận/huyện bảng A Vòng bán kết bảng B

  THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc Tổ chức vòng chung kết cấp quận/huyện bảng A Vòng bán kết bảng B

  [KỊCH BẢN MẪU PGD&ĐT] KỊCH BẢN VÒNG CHUNG KẾT CẤP QUẬN, HUYỆN HỘI THI “HỌC SINH, SINH VIÊN THÀNH PHỐ VỚI PHÁP LUẬT” NĂM HỌC 2019 -2020

  THÔNG BÁO Tổ chức vòng chung kết cấp Quận/Huyện Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 – 2020

  KẾT QUẢ CHÍNH THỨC VÒNG LOẠI Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 – 2020

  GIẢI THƯỞNG Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 – 2020

  GIẢI THƯỞNG Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 – 2020

  [VIDEO] LỄ PHÁT ĐỘNG HỘI THI 'HỌC SINH - SINH VIÊN THÀNH PHỐ VỚI PHÁP LUẬT' NĂM HỌC 2019 - 2020

  [VIDEO] LỄ PHÁT ĐỘNG HỘI THI 'HỌC SINH - SINH VIÊN THÀNH PHỐ VỚI PHÁP LUẬT' NĂM HỌC 2019 - 2020

  Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh phát động hội thi tìm hiểu pháp luật

  Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh phát động hội thi tìm hiểu pháp luật

  Phát động hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật”

  Phát động hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật”

  Thông báo vòng chung kết Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2018 - 2019

  Về việc tham gia vòng loại Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 – 2020

  Thông tin về thắc mắc trong bộ đề thi:

  Thông tin về thắc mắc trong bộ đề thi:

   Lễ phát động Hội thi “Học sinh, Sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 – 2020

  Lễ phát động Hội thi “Học sinh, Sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 – 2020. 

  ;