LIÊN HỆ

  MỌI THẮC MẮC VỀ ĐỀ THI VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

  Bà Cao Thị Thiên Phúc

  Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng,

  Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

  Điện thoại: 090 6666 876

  Email: cttphuc.sgddt@tphcm.gov.vn  CÁC VẤN ĐỀ XẢY RA VỀ WEBSITE VÀ QUÁ TRÌNH LÀM BÀI THI

  Anh Hoàng Nhật Quang Khánh

  Điện thoại: 0944 225 212

  Email: thuy.tranthanh.bd@gmail.com  VỀ TRANG CHỦ