Thông báo: Vòng loại online cấp trường đã kết thúc vào lúc 20h30 ngày 10/10/2019.

  Liên hệ

  Lưu ý: Chỉ liên hệ vào giờ hành chính

  MỌI THẮC MẮC VỀ ĐỀ THI
  VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

  Cao Thị Thiên Phúc

  Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng,

  Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

  Điện thoại: 090 6666 876

  Email: cttphuc.sgddt@tphcm.gov.vn


  Lương Cao Thúy Uyên

  Chuyên viên phòng Chính trị Tư tưởng,

  Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

  Điện thoại: 098 9950 769

  Email: lctuyen.sgddt@tphcm.gov.vn

  CÁC VẤN ĐỀ XẢY RA VỀ WEBSITE
  VÀ QUÁ TRÌNH LÀM BÀI THI

  TRUNG TÂM CNTT ỨNG DỤNG -
  ĐH TÔN ĐỨC THẮNG

  Điện thoại: 0829.330.330 -
  Nguyễn Ngọc Phiên

  Email: hotrotiengnoituoitre@gmail.com