Thông báo: Vòng loại online cấp trường đã kết thúc vào lúc 20h30 ngày 10/10/2019.